Les om hvordan Marius-genser ble til og se den spenennde historien til Marius

Hvordan legge opp masker og hvordan felle masker når du strikker

Strikking er en kreativ og avslappende hobby med uendelige muligheter for design og teknikker. Å lære seg å legge opp masker og felle de igjen er en grunnleggende ferdighet som alle strikkere må mestre. Denne artikkelen vil gi en grundig forklaring og veiledning om hvordan man legger opp masker og feller de igjen, samt noen nyttige tips og anbefalinger for å forbedre teknikk og finesse.

Hvordan legge opp masker

Hensikten med å legge opp masker

Å legge opp masker er den første og essensielle steget i strikkeprosessen. Dette skaper grunnlaget for arbeidet og gir strikkepinnen et utgangspunkt for å begynne å forme stoffet. Antallet masker som legges opp bestemmer bredden på strikkearbeidet, og det er derfor viktig å legge opp riktig antall masker for å oppnå ønsket størrelse og form.

Teknikker for å legge opp masker

Det finnes en rekke måter å legge opp masker på, hver med sine egne fordeler og unike egenskaper. Noen metoder gir et fast og stramt opplegg, mens andre gir et mer elastisk og fleksibelt resultat. Her er en oversikt over noen av de mest populære metodene for å legge opp masker:

Langhaleopplegg (long-tail cast-on)

Langhaleopplegg er en av de mest brukte metodene for å legge opp masker. Den gir et jevnt og elastisk opplegg som er velegnet for de fleste strikkeprosjekter. For å utføre denne metoden, følg disse trinnene:

 1. Mål opp en lang hale av garn som er omtrent tre ganger så lang som den ønskede bredden på strikkearbeidet. Lag en løkke ved å krysse garnet slik at halen ligger over arbeidstråden.
 2. Sett strikkepinnen inn i løkken og stram den forsiktig.
 3. Hold garnet med venstre hånd, og bruk tommelen og pekefingeren til å lage en «V»-form med garnet. De andre fingrene holder garnet på plass.
 4. Før strikkepinnen under garnet som ligger over tommelen, og deretter over garnet som ligger over pekefingeren.
 5. Trekk garnet som ligger over pekefingeren gjennom løkken som ligger over tommelen, og stram masken forsiktig.
 6. Gjenta prosessen for å legge opp ønsket antall masker.

Enkel opplegg (knitted cast-on)

Enkel opplegg er en annen vanlig metode for å legge opp masker, og det er enkelt å lære for nybegynnere. Denne metoden gir et fast og stødig opplegg, men det kan være mindre elastisk enn langhaleopplegg. For å utføre denne metoden, følg disse trinnene:

 1. Lag en løkke med garnet og sett strikkepinnen inn i løkken. Stram den forsiktig.
 2. Strikk den første masken ved å sette den høyre strikkepinnen inn i løkken, og trekk garnet gjennom.
 3. Trekk den nye masken over på venstre strikkepinne uten å stramme for mye.
 4. Gjenta prosessen for å legge opp ønsket antall masker.

Opplegg med to pinner (cable cast-on)

Opplegg med to pinner er en metode som gir et meget stramt og fast opplegg. Denne metoden er spesielt egnet for strikkeprosjekter som krever en fast kant, for eksempel vesker eller tepper. For å utføre denne metoden, følg disse trinnene:

 1. Lag en løkke med garnet og sett strikkepinnen inn i løkken. Stram den forsiktig.
 2. Strikk den første masken ved å sette den høyre strikkepinnen inn i løkken, og trekk garnet gjennom.
 3. Trekk den nye masken over på venstre strikkepinne uten å stramme for mye.
 4. Sett den høyre strikkepinnen mellom de to første maskene på venstre strikkepinne.
 5. Trekk garnet gjennom mellomrommet og sett den nye masken på venstre strikkepinne.
 6. Gjenta prosessen for å legge opp ønsket antall masker.

Tips for å legge opp masker

 • For å sikre at opplegget blir jevnt og pent, bør du prøve å holde en konstant spenning i garnet mens du legger opp maskene.
 • Dersom du er usikker på hvor lang hale du trenger for langhaleopplegg, kan du legge opp et par masker og deretter måle hvor mye garn som er brukt. Bruk dette målet som en referanse for å beregne den nødvendige lengden på halen.
 • For å unngå at opplegget blir for stramt, kan du legge opp maskene over to pinner i stedet for én, og deretter fjerne den ekstra pinnen før du begynner å strikke.

Hvordan felle masker

Hensikten med å felle masker

Å felle masker er en teknikk som brukes for å avslutte strikkearbeidet og frigjøre maskene fra strikkepinnen. Dette skaper en ryddig og profesjonell kant som forhindrer at maskene rakner eller løsner. Det finnes flere måter å felle masker på, avhengig av ønsket utseende og elastisitet.

Teknikker for å felle masker

Enkel felling (standard bind-off)

Enkel felling er den mest grunnleggende metoden for å felle masker og passer for de fleste strikkeprosjekter. Denne metoden gir en ren og pen kant, men kan være litt stram og ufleksibel. For å utføre enkel felling, følg disse trinnene:

 1. Strikk de to første maskene på venstre strikkepinne.
 2. Bruk venstre strikkepinne til å løfte den første masken over den andre masken og av høyre strikkepinne. Det vil nå være én maske igjen på høyre strikkepinne.
 3. Strikk neste maske og gjenta prosessen med å løfte den første masken over den andre masken og av høyre strikkepinne.
 4. Fortsett å felle maskene på denne måten til alle maskene er felt og arbeidet er avsluttet.

Elastisk felling (stretchy bind-off)

Elastisk felling er en metode som gir en mer fleksibel og elastisk kant enn enkel felling. Denne metoden er spesielt nyttig for strikkeprosjekter som krever ekstra stretch, for eksempel sokker eller halsplagg. For å utføre elastisk felling, følg disse trinnene:

 1. Strikk de to første maskene på venstre strikkepinne.
 2. Sett venstre strikkepinne inn i de to maskene på høyre strikkepinne, som om du skulle strikke dem sammen. Strikk de to maskene sammen og trekk den nye masken tilbake på venstre strikkepinne.
 3. Gjenta prosessen med å strikke de to maskene sammen og trekk den nye masken tilbake på venstre strikkepinne til alle maskene er felt og arbeidet er avsluttet.

I-cord felling (i-cord bind-off)

I-cord felling er en metode som gir en tykk og polstret kant til strikkearbeidet. Denne metoden er ideell for strikkeprosjekter som krever en mer solid og strukturert kant, for eksempel vesker eller tepper. For å utføre i-cord felling, følg disse trinnene:

 1. Legg opp et par ekstra masker ved hjelp av en hvilken som helst oppleggmetode.
 2. Strikk de to første maskene på venstre strikkepinne, og deretter strikk de to neste maskene sammen gjennom bakre maskeledd.
 3. Skyv de tre gjenværende maskene tilbake til høyre ende av strikkepinnen og gjenta prosessen med å strikke de to første maskene og deretter strikke de to neste maskene sammen gjennom bakre maskeledd.
 4. Fortsett å felle maskene på denne måten til alle de opprinnelige maskene er felt og arbeidet er avsluttet. Klipp av garnet og trekk det gjennom de gjenværende maskene for å sikre i-corden.

Tips for å felle masker

 • For å unngå at fellingskanten blir for stram, kan du prøve å strikke med en løsere spenning mens du feller maskene. Alternativt kan du bruke en tykkere strikkepinne når du feller maskene for å skape en mer elastisk kant.
 • Hvis kanten på arbeidet ditt blir for løs eller ujevn etter at maskene er felt, kan du prøve å fukte arbeidet og blokkere det. Blokkering er en teknikk som brukes for å forme og jevne ut strikkearbeid ved å fukte det og deretter strekke det ut i ønsket form mens det tørker.
 • Eksperimenter med forskjellige fellingsmetoder for å finne den som passer best for ditt spesifikke strikkeprosjekt. Noen metoder gir en mer elastisk eller strukturert kant, mens andre gir en mer dekorativ og detaljert finish.

Konklusjon

Å mestre teknikkene for å legge opp og felle masker er en viktig del av å bli en dyktig og selvsikker strikker. Ved å forstå de forskjellige metodene og deres fordeler og ulemper, kan du velge den mest passende teknikken for ditt spesifikke strikkeprosjekt og oppnå det ønskede resultatet.

Denne artikkelen har gitt en grundig forklaring på hvordan man legger opp masker og feller de igjen, samt noen nyttige tips og anbefalinger for å forbedre teknikk og finesse. Ved å praktisere og eksperimentere med disse metodene, vil du snart kunne utføre disse viktige strikketeknikkene med letthet og selvtillit, og dermed legge grunnlaget for et vellykket og tilfredsstillende strikkeprosjekt.

Populære innlegg